1. Polityka prywatności

Drodzy Państwo,

Podczas współpracy lub wymiany korespondencji elektronicznej z naszą spółką przekazują nam Państwo pewne dane osobowe, których stajemy się administratorem. Są to na przykład informacje przekazane w formularzach zamieszczonych na naszej stronie WWW jak również informacje zawarte w Państwa stopce e-mail.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych:

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem”) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych będzie Vinderen Logistic Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, NIP 522-29-63-753 (spółka dalej zwana „Administratorem”). Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji na adres podany powyżej bądź w formie elektronicznej na adres iod@vinderen.com

Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

 • imiona i nazwiska,
 • dane kontaktowe (email, numer telefonu, dane związane z innymi formami elektronicznego komunikowania się),
 • dane korespondencyjne (adres, miasto, ulica, kod pocztowy),
 • dane podmiotu, dla którego Państwo pracują wraz z danymi adresowymi i kontaktowymi tego podmiotu.

Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym odbiorcom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Państwa dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu:

 • wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa,
 • wynikającym z konkretnego formularza lub innego źródła kontaktu, np. w celu kontaktu handlowego, rejestracji usług itp.,
 • kontaktu Administratora z Państwem w sprawach związanych z zawartą umową i jej realizacją,
  Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dane osobowe przekazane nam przez Państwa mogą być udostępniane osobom pracującym dla Administratora i pod jego kontrolą. Dane mogą być również być udostępniane zewnętrznym podmiotom dostarczającym usług księgowo-kadrowych, usług z zakresu zarządzania jakością, usług zarządczych, usług prawnych oraz usług transportowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez: czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania/czas trwania Państwa współpracy z Administratorem lub do odwołania przez Państwa zgody, a także później przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.

W dowolnym momencie mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może być dokonane w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych, których to dokonywano w czasie obowiązywania Państwa zgody.

Aby wycofać wcześniej wyrażoną zgodę prosimy wysłać wiadomość na adres mailowy: iod@vinderen.com z krótką informacją, którą zgodę i w jakim zakresie chce Pan/Pani wycofać.
Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy przepisy RODO, macie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ochrona techniczna Państwa danych osobowych:

 • Administrator chroni Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, jak również zapewnia środki organizacyjne i prawne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, mające na celu zagwarantowanie poufności Państwa danych osobowych oraz ich wykorzystanie w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych.
 • Administrator wdraża i stosuje odpowiednie rozwiązania techniczne mające na celu ochronę Państwa danych osobowych. W szczególności Administrator stosuje zabezpieczenia techniczne i informatyczne, oraz zabezpieczenia fizyczne.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

2. Polityka cookies

Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem https://www.vinderenlogistic.com

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, tzw. „cookies”, w Serwisie.

I. Zasady zbierania i ochrony danych w Serwisie

1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

3. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

4. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz.

5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

7. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

8. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

II. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (ang. session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • „stałe” (ang. tracking cookies) – pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • analiza statystyczna ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

6. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

7. Zarządzanie cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

8. Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

 

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.