Usługi celne

Dział agencji celnej Vinderen Logistic Sp. z o.o. to agenci celni legitymujący się wieloletnim doświadczeniem z zakresu zagadnień celnych i logistycznych. Posiadając rozległą wiedzę dotyczącą unijnych przepisów regulujących międzynarodowy obrót towarowy służą nią w każdej chwili wszystkim zainteresowanym podmiotom gospodarczym. Długotrwała współpraca z Organami Celnymi, rzetelność dokonywanych zgłoszeń celnych oraz pomoc w rozwiązywaniu złożonych zagadnień celnych dają komfort i zadowolenie firmom, które nam zaufały. Naszym klientom proponujemy rozwiązania dopasowane do ich indywidualnych oczekiwań i potrzeb.

Kompleksowa obsługa związana z procesem odpraw celnych dokonywana jest w oparciu o posiadane pozwolenia na:

 • stosowanie zabezpieczenia generalnego – posiadamy zabezpieczenia w procedurze dopuszczenia do obrotu, co pozwala nam ograniczenie do minimum czas obsługi zgłoszenia celnego przez służby celne oraz uiszczanie w imieniu naszych klientów należności celno-podatkowych w celu podejmowania towarów natychmiast po uzyskaniu zwolnienia celnego,
 • korzystanie z gwarancji generalnej dla przewozów towarów w ramach wspólnotowej / wspólnej procedury tranzytu,
 • prowadzenie składu celnego, co umożliwia sukcesywne (częściowe) dokonywanie odpraw celnych towaru, dzięki czemu nie jest konieczne uiszczanie należności celno-podatkowych w całości za wprowadzany do składu celnego towar.

Proponujemy Państwu korzystanie z poniższych usług:

 • Dopuszczenie do obrotu
 • Wywóz
 • Tranzyt
 • Składowanie celne -w tym procedura naprawcza związana z prawidłowym oznakowaniem towaru w oparciu o normy UE zawarte w deklaracji zgodności CE
 • Zabezpieczenie należności celno-podatkowych w imieniu kontrahentów zarówno w procedurze dopuszczenia do obrotu jak i w procedurze tranzytu
 • Wnoszenie wniosków jak i odwołań podlegających rozpatrzeniu przez Organy Celne
 • Wnoszenie o uzyskanie pozwoleń w imieniu klientów
 • Uzyskiwanie potwierdzeń w wywozie
 • Sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • Organizacji wymaganych przez przepisy około kodeksowe kontroli granicznych przesyłek z krajów trzecich
 • Usługa doradztwa celnego

Dodatkowo współpracujemy nie tylko z administracją celną, ale i z takimi instytucjami jak:

 • WIORiN – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
 • Sanepid – Portowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną,
 • WIJHARS – Wojewódzką Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
 • Portowym Granicznym Lekarzem Weterynarii.

Nasza firma została doceniona przez organy celne i otrzymała status Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO.

AEO

Otrzymanie Certyfikatu AEO (Authorized Economic Operator) jest potwierdzeniem najwyższej jakości profesjonalizmu i spełnienia przez naszą firmę wszystkich wymogów, począwszy od wiarygodności finansowej po nieskazitelne wykonywanie wszelkich czynności związanych z odprawami celnymi.