Nasza oferta obejmuje także transport materiałów niebezpiecznych ADR. Ze względu na liczbę norm i regulacji prawnych jest to jeden z najbardziej wymagających rodzajów transportu towarów. Zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą organizację procesu transportowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji. Do współpracy zapraszamy Klientów indywidualnych, firmy produkcyjne, a także importerów oraz eksporterów polskich i zagranicznych.

Czym są materiały niebezpieczne ADR?

Materiały niebezpieczne, określane często jako ładunki ADR, to towary szkodliwe mogące powodować zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Zalicza się do nich wszystkie materiały łatwopalne, wybuchowe, trujące, żrące i promieniotwórcze. Mogą one przyjmować różny stan skupienia (stały, ciekły, gazowy). Przykładowymi materiałami zaliczanymi do niebezpiecznych są: benzyna, gazy używane w przemyśle, wybrane kwasy, a także niektóre rozpuszczalniki i farby. Transport tego rodzaju towarów dopuszczony jest wyłącznie na warunkach Umowy ADR dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Materiałów Niebezpiecznych (ang. The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road).

Wieloletnie doświadczenie w transporcie materiałów ADR

Jesteśmy profesjonalną firmą, posiadającą wieloletnie doświadczenie w branży transportowo-spedycyjnej. Regularnie organizujemy transport materiałów niebezpiecznych zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i firm oraz przedsiębiorstw. Posiadamy nowoczesną flotę odpowiednio oznakowanych pojazdów, które są dostosowane do realizacji tego rodzaju zleceń. Zatrudniamy przeszkoloną kadrę pracowniczą, znającą zasady bezpiecznego przechowywania i transportu ładunków określanych jako niebezpieczne. Nasza firma spełnia wszystkie rygorystyczne warunki narzucane przez producentów, nadawców i odbiorców materiałów ADR.

Zapraszamy do kontaktu i nawiązania współpracy z naszą firmą. Oprócz przewozu materiałów niebezpiecznych zajmujemy się także m.in. konsolidacją towarów i transportem drobnicowym. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do wysłania zapytania ofertowego.