Sprowadzanie towarów z zagranicy przeważnie związane jest z tak zwanym obowiązkiem celnym. Chodzi o wiele formalności wynikających z przepisów prawa i to zarówno polskiego, jak i międzynarodowego. Zresztą każda firma, a nawet osoba prywatna, która sprowadza towary z innych krajów – zwłaszcza spoza Unii Europejskiej – wie, o jakich formalnościach mowa i rozumie także, że często nie są one łatwe ani szybkie do zrealizowania. Co zatem można zrobić, aby ułatwić i usprawnić przewóz towarów z innego kraju? Rozwiązaniem jest skorzystanie z usług agencji celnej. Czym taka agencja jest? Jaką rolę pełni w procesie przepływu towarów między państwami? I jakie są jej główne cele i zadania? Właśnie na te pytania chcemy odpowiedzieć w dzisiejszym artykule!

Czym w ogóle jest agencja celna?

Na sam początek najważniejsza sprawa to ustalenie czym w ogóle agencja celna jest. Dlaczego jest to ważne? Ponieważ agencja celna dosyć często bywa mylona z Urzędem Celnym, a agent celny z funkcjonariuszem państwowym, czyli w tym wypadku z celnikiem. Musimy jednak pamiętać, że są to dwie zupełnie odrębne instytucje, chociaż działające w podobnym celu. Zarówno agencja celna, jak i Urząd Celny działają w obrębie takiej samej gałęzi gospodarki, której główną rolą jest regulowanie opłat celnych, odprawy celne i inne czynności, które związane są z przemieszczaniem towaru pomiędzy granicami różnych państw z całego świata. Możemy więc powiedzieć, że agencja celna jest pośrednikiem pomiędzy Urzędem Celnym a przedsiębiorcą, który sprowadza czy też eksportuje towary.

Jakie są zadania agencji celnych?

Wspomnieliśmy już, że agencja celna zajmuje się pomocą przy wszelkich formalnościach związanych ze skomplikowanym procesem celnym oraz wspiera komunikację między różnymi podmiotami. Warto także zaznaczyć, że agencja celna współpracuje również z Krajową Administracją Skarbową i dbaniem o poprawne odprowadzenie cła. Jednak coraz częściej zadania agencji celnych stają się dużo bardziej rozbudowane. Zaczynają one pełnić również zadania logistyczne i zajmują się zdecydowanie bardziej kompleksową obsługą. Nie tylko przygotowują odprawy celne od strony formalnej, ale również magazynują towary, zajmują się ich przeładunkiem, logistyką, spedycją, a nawet transportem międzynarodowym, jeśli takie jest życzenie ich klienta. Innymi słowy, agencja celna w imieniu swojego klienta zajmuje się wszystkimi sprawami i formalnościami, jakie czekają firmę podczas przewozu towarów między różnymi krajami. Dodatkowo, kiedy mówimy o zadaniach, jakie ma agencja celna, to warto wyróżnić te najbardziej podstawowe, a zarazem niezbędne, czyli:

  • przygotowywanie wszystkich dokumentów wymaganych do odprawy importowej i eksportowej;
  • przygotowywanie deklaracji podatków akcyzowych;
  • obliczanie kwot należności przywozowych oraz wywozowych;
  • dokonywanie zgłoszeń celnych.

Jaką rolę pełni agencja celna?

To bardzo interesujące pytanie, ponieważ póki co może wydawać się, że główną rolą agencji celnej jest działanie wyłącznie na korzyść klienta zajmującego się importem i eksportem. Co prawda agencja dba o dobro klienta i robi wszystko, aby pomóc mu usprawnić i przyspieszyć procedury związane z odprawą celną. W końcu agencje celne to firmy, które reprezentują interesy importera lub eksportera przed Urzędem Celnym. Jednak nie możemy zapomnieć, że agencje takie wspierają również pracę samych celników. Pracownicy agencji celnej to osoby posiadające państwową licencję uprawniającą do wykonywania tego zawodu i działające na podstawie prawa takiego samego jak Urząd Celny.

Zatem możemy powiedzieć, że główną rolą agencji celnej jest pomoc klientowi w przestrzeganiu prawa związanego z działalnością importowo – eksportową. To także bardzo ważny powód, dla którego warto z usług agencji celnej skorzystać. Jeśli towary sprowadzamy rzadko, to nie jest problemem dostosowanie się do aktualnie obowiązujących wymogów prawnych. Jednak, kiedy nasza działalność opiera się praktycznie wyłącznie na imporcie i eksporcie, to łatwo pominąć jakiś aspekt prawny, tym bardziej że przepisy zmieniają się dość często. Profesjonalna agencja celna zadba o to, aby wszystko przebiegło szybko, sprawnie i zawsze zgodnie z obowiązującym prawem.