Nie wszystkie towary podlegające transportowi są w pełni bezpiecznie. Istnieje także cała grupa obiektów, które tak w trakcie użytkowania, jak i w trakcie przewożenia mogą stanowić zagrożenie. W związku z tym należy się z nimi szczególnie obchodzić i traktować je inaczej niż standardowe towary.

Nie od dziś wiadomo, że najlepszym gwarantem bezpieczeństwa w każdej dziedzinie życia jest ustanowienie odpowiednich standardów. Jest tak również w przypadku transportowania towarów. Wymagania obowiązujące podczas obchodzenia się z niebezpiecznymi obiektami określone są w europejskiej umowie ADR (jej skrót wywodzi się z języka francuskiego).

Czym transportować towary niebezpieczne?

Jakie są główne normy zawarte w umowie ADR? Jedna z nich dotyczy klasyfikacji niebezpiecznego towaru. Nie wszystkie obiekty stwarzają bowiem zagrożenie w ten sam sposób. Do tego, by określić, jak bardzo należy uważać podczas przewożenia danego ładunku, służą specjalne numery i grupy. Konkretny materiał można uznać za stwarzający małe, średnie lub duże zagrożenie. Każdemu towarowi musi też zostać przypisany odpowiedni środek transportu. Podczas gdy jedne obiekty będzie można przewozić transportem drogowym, w przypadku innych takie rozwiązanie pozostanie zamknięte.

Jeśli chodzi o transport drogowy niebezpiecznych towarów, istnieje kilka metod na przeprowadzenie tego procesu. Materiały stwarzające małe zagrożenie mogą być przewożone bez opakowania. Jednak te, na które trzeba bardziej uważać, muszą być transportowane innymi sposobami. Jednym z nich jest dzielenie ładunku na sztuki i pakowanie go do kontenerów lub do skrzyń. Inny wiąże się z pomieszczeniem towaru w cysternach. Niezależnie od tego, jakim pojazdem przewozi się niebezpieczne obiekty, musi on być odpowiednio oznakowany, aby inni uczestnicy ruchu byli powiadomieni o możliwym zagrożeniu. Tego rodzaju informacja jest ponadto przydatna również dla służb ratunkowych w sytuacji, kiedy przydarzy się wypadek.

Podsumowując, w zakresie transportu towarów niebezpiecznych istnieją pewne ograniczenia. Są one jednak niezbędne do tego, żeby w jak największym stopniu zminimalizować zagrożenia związane z przewożeniem tego rodzaju obiektów.